Preskočiť na hlavný obsah

Na začiatku bol Veľký tresk

Albert Einstein by nestihol ani žmurknúť – Veľký tresk (Big Bang) sa odohral asi pred 13,7 miliardami rokov v nepatrnom zlomku sekundy, počas ktorého odštartoval vznik vesmíru ako ho poznáme...

Veľký tresk = začiatok rozpínania vesmíru.

Čo bolo pred Veľkým treskom?


Na základe faktu, že sa náš vesmír rozpína, predpokladáme že pred Veľkým treskom sa všetka hmota a energia vesmíru koncentrovala v jednom nesmierne maličkom bode – menšom ako jadro atómu.

Hustota tohto vesmírneho zárodočného bodu (a zakrivenosť časopriestoru) bola nekonečná a neplatili v ňom známe fyzikálne zákony (singularita). Neexistoval čas, dokonca ani priestor, hmota či energia v podobe ako ich poznáme.

Následky Veľkého tresku (kliknutím zväčšiť).

Rozpínanie vesmíru


Vesmírne sily stlačené, vriace a búriace v tejto nepatrnej „bodke“ dosahujúcej teploty mnoho miliárd stupňov Celzia, z neznámeho dôvodu už nebolo možné udržať v tomto stave. Začali sa rozpínať neuveriteľnou rýchlosťou, spočiatku dokonca vyššou ako je rýchlosť svetla (inflácia).

Prudko sa všetkými smermi rozpínajúci, práve vzniknutý vesmír sa ihneď začína ochladzovať - o miliardy stupňov Celzia už v prvej miliardtine sekundy. Vlastne sa nerozpína do okolia (žiadne neexistuje), ale rozpína sa „sám o sebe“.

Nepodobá sa na dnešný vesmír – je stále ešte malý, nesmierne žeravý a nekonečne hustý. Neobsahuje zatiaľ žiadne galaxie, hviezdy a dokonca ani atómy. To sa má však čoskoro zmeniť.

Hmota a energia sú v tomto vesmíre ešte nerozlíšiteľné, pevne previazané dohromady. Z pôvodnej jednotnej vesmírnej supersily sa oddeľuje gravitácia. Vzniká tiež elektroslabá sila a silná jadrová sila. Tak vznikli 4 nám dobre známe fyzikálne sily:

 • gravitačná sila,
 • silná jadrová sila,
 • elektroslabá sila (rozpadá sa na slabú jadrovú silu a elektromagnetickú silu).

Od kvarkov až po prvé atómy


Medzitým v tom istom vesmíre :) v rozpínajúcej sa zmesi hmoty a energie vznikajú elementárne častice a antičastice. Prvé častice – kvarky, elektróny atď. sa zrážajú so svojimi antičasticami (antikvarky, pozitróny atď.) a anihilujú.

Do priestoru sa pritom uvoľňujú fotóny („častice svetla“), mnoho fotónov. Napriek tomu je vtedajší čerstvo zrodený vesmír tmavý a nepriehľadný – je príliš hustý.

Ešte uplynulo len 0,0000001 sekundy (v momente Veľkého tresku vznikol aj čas), ale teplota rozpínajúceho sa vesmíru stihla klesnúť na 10 000 000 000 000 °C a vesmír sa naďalej ochladzuje. Aj vďaka tomu sa môžu kvarky začať úspešne spájať a vytvárať ťažšie častice – protóny a neutróny.

 • Už v prvej sekunde svojej existencie dosiahol rozpínajúci sa, chladnúci vesmír veľkosť niekoľkých svetelných rokov. Asi ako z planéty Zem na najbližšiu hviezdu Proximu Centauri.

Pár minút po Veľkom tresku teplota vesmíru dosahuje už „len“ 1 miliardu stupňov Celza. Pri zrážkach divoko víriacich protónov a elektrónov vznikajú jadrovou fúziou prvé jadrá jednoduchých atómov – vodíka a hélia.

Teraz už rozpínajúci sa vesmír – vyplnený horúcou plazmou tvorenou atómovými jadrami a voľnými elektrónmi, v ktorej blúdia uväznené fotóny, pri zrážkach donekonečna pohlcované a vyžarované - chladne stále pomalšie.

Kým klesla teplota vesmíru na 3 000 °C, prešlo od Veľkého tresku cca 377 000 rokov. Pri takejto „nízkej“ teplote si mohli atómové jadrá z okolitého priestoru odchytávať a „privlastňovať“ voľné elektróny. Vtedy vznikali prvé stabilné atómy vodíka, hélia a deutéria (rekombinácia).

Oslobodené fotóny sa mohli voľne rozletieť priestorom, ktorý už nebol naplnený plazmou, ale priehľadný. Potrvá však ešte 200 miliónov rokov (od Veľkého tresku), kým doposiaľ temný vesmír zažne prvé hviezdy.

Odporúčaná a/alebo použitá literatúra a iné zdroje:


 • BAKER Joanne: Vesmír 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Bratislava, SLOVART 2016.
 • LESCH Harald - ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • Kolektív autorov: Od Veľkého tresku k človeku. Ilustrované dejiny sveta. Bratislava, Gemini 1993.
 • GILLILAND Ben: Ako vybudovať vesmír. Od Veľkého tresku po koniec vesmíru. Bratislava, Ikar 2015.
 • TWEED Matt: Kompaktní vesmír. Cesta prostorem a časem. Praha, nakladatelství Dokořán 2017.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2017.
 • LESCH Harald - ZAUN Harald: Nejkratší dějiny života ve vesmíru. Praha, Albatros 2011.
 • HAWKING Stephen - MLODINOW Leonard: Ešte stručnejšia história času. Bratislava, SLOVART 2006.
 • TYSON, Neil deGrasse: Astrofyzika pre zaneprázdnených. Bratislava, Tatran 2018.
 • CLARK Stuart: Velké otázky: Vesmír. Praha, Euromedia Group - Knižní klub, 2013.
 • FERRIS Timothy: Zpráva o stavu vesmíru. Praha, Aurora 2000.
 • Kolektív autorov: Velké dějiny: Od Velkého třesku po současnost. Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2017.
 • JACKSON Tom: Fyzika - 100 objevů které změnili historii. Praha, Slovart 2014.
 • CHOWN Marcus - SCHILLING Govert: Vesmír v tweetech. Velké myšlenky a jejich stručná objasnění. Zlín, nakladatelství Kniha Zlín 2012.
 • http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/894-ctyri-silove-interakce-v-prehledu
 • Veľký tresk - Wikipedia
 • Chronológia vesmíru - Wikipedia
 • Big Bang - Encyclopedia Brittanica
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri
 • http://www.szaa.org/actual/ (Web slovenského zväzu astronómov)

© Roman Plencner.
Nie som astronóm, astrofyzik ani matematik. Len obdivujem ich prácu, a dielo Stvoriteľa :)
Preberanie a publikovanie obsahu z Blogikon.sk bez súhlasu autora nie je povolené.Teším sa na vaše komentáre | Zásady spracovania osobných údajov

Komentáre