Preskočiť na hlavný obsah

Ako písať úvodzovky, zátvorky, pomlčky, spojovník, lomku a apostrof

Veľké tajomstvá :) interpunkcie. Kedy a ako napísať úvodzovky, zátvorky, pomlčku, spojovník, lomku a apostrof. Plus klávesové skratky pre Windows a Mac...

Interpunkcia, znamienka a klávesové skratky


Úlohou interpunkcie je členenie a sprehľadnenie textu. V slovenčine používame 13 interpunkčných znamienok (PSP). Správna interpunkcia na webe je súčasťou kvalitnej webovej typografie.

Interpunkčné znamienka nájdete vo Windows na sk/cz klávesnici, alebo v mape znakov. V popise interpunkčných znamienok nižšie uvádzam klávesové skratky pre Windows a Mac.

Ako používať klávesové skratky?


 • Napríklad vo Windows skratka ALT + 0132 znamená podržať klávesu ALT a na numerickej klávesnici vyťukať 0132.
 • Aby to nebolo tak jednoduché :) ak nemáte vo Widows numerickú klávesnicu (a zapnete si „pseudonumerickú“ :) je potrebné stlačiť súčasne ALT + FN a až k tomu vyťukať 0132

Pri klávesových skratkách pozor, nestláčajte klávesy náhodne. Správnou kombináciou :) kláves si ľahko zmeníte orientáciu obrazovky (bude sa vám páčiť Windows hore nohami?), alebo sa vám podarí iný neželaný trik. Napríklad pri písaní článku v Blogger.com klávesová skratka ALT + 45 nenapíše určený znak (spojovník), ale pokúsi sa zatvoriť rozpísaný článok.

 Obsah článku:


 1. Úvodzovky.
 2. Zátvorky.
 3. Pomlčka.
 4. Spojovník.
 5. Lomka.
 6. Apostrof.

1. Úvodzovky („“)


Typograficky správne slovenské úvodzovky sa začínajú dolnou úvodzovkou a končia hornou úvodzovkou. Pri použití pätkových písiem (Times, Georgia...) graficky pripomínajú 2 deviatky a 2 šestky.

Úvodzovky v pätkovom písme pripomínajú čísla 99 a 66

Tak sa slovenské (a české) úvodzovky líšia od anglických (“”) a francúzskych úvodzoviek («»). Klávesové skratky pre slovenské úvodzovky:

 • Windows, dolná úvodzovka = ALT + 0132
 • Windows, horná úvodzovka = ALT + 0147
 • Mac, dolná úvodzovka = ATL + SHIFT + N
 • Mac, horná úvodzovka = ATL + SHIFT + H

Úvodzovky používame na označenie priamej reči:

„Takže Gagarin nikdy neletel do vesmíru?“ spýtal sa jej.
„Neletel.“
„Tomu akosi nemôžem uveriť,“ zahundral prekvapene.
„Kto bol teda prvým kozmonautom?“

Do úvodzoviek dávame aj citáty:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa píše: „Názvy kníh, časopisov, umeleckých a vedeckých diel a pod. píšeme zvyčajne bez úvodzoviek. V prípade potreby (napr. ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí) možno však použiť úvodzovky.“

Úvodzovky používame pri niektorých špecifických výrazoch:

Firma IBM dodala na trh svoje prvé „písíčko“ v roku 1981.

Úvodzovky nám poslúžia aj pri naznačení odstupu, nesúhlasu a irónie, ako označenie nesprávneho či nevhodného výrazu, alebo ak chceme slovo použiť v inom význame:

V tej chvíli štvornohý „hrdina“ stiahol chvost, a dierou v plote utiekol preč.

Nočnú oblohu nám opäť rozžiarili „padajúce hviezdy“, v skutočnosti drobné častice meteorických rojov vstupujúce do atmosféry Zeme.

Po začiatočnej (dolnej) úvodzovke, ani pred konečnou (hornou) úvodzovkou nedávame medzeru. Ak je v úvodzovkách celá veta, píšeme konečnú (hornú) úvodzovku až za bodkou (alebo za výkričníkom či otáznikom).

Ak je v úvodzovkách len konkrétne slovo alebo slovné spojenie, píšeme konečnú (hornú) úvodzovku pred bodkou, čiarkou, výkričníkom, otáznikom...

2. Zátvorky ( )


Najčastejšie používame okrúhle zátvorky. V odborných prácach sa stretávame aj s hranatými a lomenými zátvorkami, v matematike so zloženými zátvorkami. Je zaujímavé, že lomenými zátvorkami sa často ohraničujú internetové odkazy (url adresy) v tlačených médiách. Zriedkavo sa zátvorky len naznačia lomkou, čo je zastaralý spôsob používaný na písacích strojoch. Klávesové skratky:

Okrúhle zátvorky ( )

 • Windows, ľavá zátvorka = ALT + 40
 • Windows, pravá zátvorka = ALT + 41

Hranaté zátvorky [ ]

 • Windows, ľavá zátvorka = ALT + 91
 • Windows, pravá zátvorka = ALT + 93

Zložené zátvorky { }

 • Windows, ľavá zátvorka = ALT + 123
 • Windows, pravá zátvorka = ALT + 125

Lomené zátvorky < >

 • Windows, ľavá zátvorka = ALT + 60
 • Windows, pravá zátvorka = ALT + 62

Medzi textom v zátvorkách a samotnými zátvorkami nedávame medzeru. Do zátvoriek môžeme vpísať aj celú vetu. V takom prípade je aj bodka (výkričník, otáznik) v zátvorkách.

3. Pomlčka –


Pomlčka slúži na oddeľovanie častí viet, priamej reči, číselného rozsahu, naznačuje odmlku. Pre zjednodušenie uvádzam len bežne používanú, „obyčajnú“ pomlčku (n). Pomlčka je takmer vždy širšia („dlhšia“) ako spojovník (záleží na type písma). Klávesové skratky:

 • Windows = ALT + 0150
 • Mac = ALT + spojovník

Príklady použitia pomlčky:

Ešte raz zaváhal – hľadajúc odvahu – kým dal signál spustiť motory.


Kopernik nebol prvý – už Aristarchos zo Samu (320 – 250 pred n.l.) hlásal, že nebeské telesá neobiehajú okolo Zeme, ale okolo Slnka.


– Čo chcete od cisára? – Musí odstúpiť. Ešte tejto noci! – Nikdy! Taste meče, kto je ešte verný, – zvolal maršál mocným hlasom.

Pomlčku oddeľujeme od okolitého textu medzerou z oboch strán.

4. Spojovník -


Na rozdiel od pomlčky, spojovník spája (zlučuje) slová do jedného výrazu. Spojovník je kratší ako pomlčka (záleží na type písma). Klávesová skratka:

 • Windows = ALT + 45

Príklady použitia spojovníka:

 • Jean-Paul, Curie-Skłodowska (cudzie zložené mená),
 • Rakúsko-Uhorsko (dve krajiny spojené do jedného celku),
 • Bratislava-Vinohrady (dve pôvodne samostatné obce spojené do jednej),
 • 3-dielny, 4-násobný (spojenie číslic a písmen do jedného výrazu),
 • modro-zelená zástava (teda zástava, na ktorej je oddelene pole modrej farby a pole zelenej farby),
 • vedecko-technická revolúcia (zložené prídavné mená),
 • anglo-americké letectvo (anglické a americké letectvo),
 • ako-tak, sem-tam, isto-iste, zľava-doprava a iné spojenia.

Bežne spojovník používame pri rozdeľovaní slova na konci riadku. Aby to nebolo tak jednoduché :) v určitých prípadoch spojovník nikdy nepoužívame, napr.:

 • modrozelená zástava (jednoliata modrozelená farba),
 • angloamerická merná sústava (týka sa Angličanov a Američanov dohromady ako jedného celku),
 • druhostupňový súd, banskobystrický kraj, čiernomorská flotila. V týchto prípadoch ide o spojenie podstatného mena s prídavným menom, alebo príslovkou (druhostupňový = druhý stupeň, banskobystrický = Banská Bystrica, čiernomorská = Čierne more).

Spojovník používame bez medzier.

5. Lomka /


Lomka (česky lomítko) sa ešte občas nesprávne používa namiesto zátvoriek (čo je zastaralý spôsob prevzatý z písacích strojov). Našťastie :) môžeme lomku používať na zaujímavejšie účely. Klávesová skratka:

 • Windows = ALT + 47 

Príklady použitia lomky. Variantné alebo protikladné výrazy:

Hľadáme šikovného blogera/blogerku na autorskú spoluprácu.

Vzťah medzi dvoma veličinami:

Prototyp lietadla dosiahol rýchlosť 480 km/h pri spotrebe paliva 20 l/100 km.

Školský rok:

Nezostáva nám len dúfať, že v školskom roku 2019/2020 bude vyučovanie konečne prispôsobené skutočným potrebám vzdelávania detí.

Na oddelenie veršov v súvislom texte:

Vonku prší, padá dážď / kam sa pred ním, kam schováš? / A tie kvapky – ako labky – neviditeľného kocúra / dopadajú, len sa hrajú, každá z nich sa niekam kotúľa.

Lomka sa píše bez medzier, s výnimkou poézie. V prepise poézie do súvislého textu jedna lomka oddeľuje verše (riadky básne), dve lomky oddeľujú strofy resp. slohy básne – vždy s medzerou na oboch stranách lomky.

6. Apostrof ’


Apostrof všetci poznáme zo zlatého fondu literatúry, kde občas nahrádza poeticky vynechanú hlásku. V modernej slovenčine už nikto nenapíše ktos’ namiesto ktosi, alebo bols’ namiesto bol si. Apostrof však dodnes používame v angličtine, francúzštine, v prepise čínštiny a pod. Klávesové skratky:

 • Windows = ALT + 0146
 • Mac = ALT + J

Príklady použitia apostrofu – nahradenie hlásky v slove:

"Mňa kedys’ zvádzal svet..." (Pavol Országh-Hviezdoslav)

Apostrof v skrátených letopočtoch do roku 1999:

Festival Woodstock ’69 sa stal legendárnym prelomom v histórii populárnej hudby.

Cudzie mená a názvy, napríklad francúzske a anglické:

Skutočný kapitán D'Artagnan – na rozdiel od románovej fikcie – padol v boji počas obliehania Maastrichtu v roku 1673.

Krátky výber z diela amerického básnika Franka O'Haru (1926 – 1966) si môžete pozrieť online na oficiálnej stránke FrankOhara.com (v angličtine).

Angličtina miluje apostrofy:

Isn't it true that you start your life a sweet child believing in everything under your father's roof? (Jack Kerouac)

A francúzština tiež:

De la Terre à la Lune est le premier roman, mais non le dernier, où Verne s'intéresse à l'astronomie. (De la Terre à la Lune)

Anglické prepisy čínskych mien a názvov:

„Na nenávisť odpovedajte dobrom,“ odkazuje nám čínsky filozof Lao-c’.

Kedy dávame pred alebo po apostrofe medzeru (a kedy nie), je z vyššie uvedených príkladov použitia apostrofu celkom zrejmé.

To je zatiaľ z typografie a interpunkcie všetko, priatelia :)

Viac info...


... nájdete online v Pravidlách slovenského pravopisu, .pdf súbor na stiahnutie:


© Roman Plencner
Mýlim sa často a rád :) takže keby niečo, napíšte prosím do komentárov.
Preberanie a publikovanie obsahu z Blogikon.sk nie je dovolené.

Teším sa na vaše komentáre :)
Zásady spracovania osobných údajov.

Komentáre

 1. Ahoj dobrý prehľad ďakujem pomohlo. Napíšeš ešte aj ďalšie znamienka? Čiarky a bodkočiarky, dvojbodky a trojbodky? Dík :-)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj ďakujem, ale neplánujem písať o ďalších interpunkčných znamienkach. Tento článok ma stál príliš mnoho práce.

   A v čiarkach vlastne nie som celkom doma :) musel by som to poriadne naštudovať.

   Všetko čo hľadáš nájdeš v .pdf súbore http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf

   Nech sa ti darí :)

   Odstrániť
  2. Dík ešte sa Ťa spýtam kto napísal to o tom daždi a kocúrovi? Je to veľmi pekné ale nikde som to nenašla ani na Googli ani v pravidlách pravopisu. Odkiaľ to máš?

   Odstrániť
  3. Napísal som to ja sám v slabej chvíli :) a vlastne to bola pôvodne jednoduchá pesnička, nie báseň. Som rád, že sa páčilo :)

   Odstrániť
 2. Ako sa píše české u s bodkou? Nevie niekto?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Zdravím. Neviem akú máte klávesnicu, ale na mojej SK klávesnici je pod klávesou ESC iná klávesa s vlnovkou a krúžkom ° takže podržím SHIFT, kliknem na tú klávesu, pustím SHIFT a dopíšem u.

   Výsledkom je ů

   Alebo SHIFT nepustím a mám veľké Ů

   Nech sa darí :)

   Odstrániť
 3. Zaujímavé, ja mám pod esc klávesu len s vlnovkou a čiarkou, ale funguje to. A u s dvomi bodkami? ˇˇDakujem

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nech sa páči komplet tabuľka priamo od Microsoftu, skopírujte si adresu a vložte do riadku prehliadača:

   https://support.office.com/sk-sk/article/vlo%C5%BEenie-symbolov-a-znakov-latinky-s-k%C3%B3dovan%C3%ADm-ascii-alebo-unicode-d13f58d3-7bcb-44a7-a4d5-972ee12e50e0#bm3

   Odstrániť
 4. Ahoj mnoho znaků mi zde chybí. A nemáte českou verzi? Jinak supr.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahoj, niečo takéto? https://www.liteera.cz/slovnik/rejstrik

   Odstrániť
 5. Zdravim ked uz pisete tie klavesove skratky mam jeden problem. Obcas sa pri pisani prekliknem a nieco sa stane. Ked chcem potom napriklad opravit nejake slovo tak idem kurzorom do stredu slova a mi miznu pismena a je to modre. Musim restartovat notebook aby som sa toho zbavil a mohol znova pisat normalne. Nevie niekto co s tym?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Zdravím, asi máte na mysli režim vkladania vo Windows:

   https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17073/windows-using-keyboard

   Skúste to vypnúť kombináciou kláves:

   SHIFT + INSERT

   Odstrániť
 6. Dakujem clanok mi velmi pomohol. Chcelo by to takich clankov viac. Alebo zjednodusit gramatiku.

  OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára