Preskočiť na hlavný obsah

Kontakt, osobné údaje a cookies

Spracovanie osobných údajov a použitie cookies


Blogikon.sk

1. Prevádzkovateľ tohto webu:


 • Roman Plencner
 • info@obchodne.info
 • +421 904 987 044
 • IČO: 44465980, DIČ 1034555544
 • obchodné meno: Roman Plencner
 • sídlo = poštová a fakturačná adresa: Bruty 32, 94355 Bruty, SR
 • číslo živnostenskej registrácie: 460-24431, OU Štúrovo, odbor živn. podnikania

... v niektorých prípadoch, ako je napríklad:

 • prihlásenie používateľa k odberu e-mailových noviniek (e-mail newsletter)
 • pridávanie používateľských komentárov na stránkach tohto webu
 • e-mailová alebo telefonická komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľmi

... spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje používateľov tohto webu:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu.

Toto spracovanie osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (...) známemu ako GDPR.

Odber noviniek e-mailom

 • Na využívanie služby odberu noviniek e-mailom (e-mail newsletter) potrebujeme vašu e-mailovú adresu. Vaša e-mailovú adresa je uložená v databáze služby FeedBurner spoločnosti Google a dostupná aj prevádzkovateľovi tohto webu. Vašu e-mailovú adresu neuvádzame verejne a slúži len za účelom odosielania e-mailových upozornení na nové príspevky (články) publikované na tomto webe (blogu). Každý e-mail obsahuje odkaz (link) na jednoduché odhlásenie z odberu noviniek.

Pridávanie používateľských komentárov

 • Pri pridávaní komentárov k príspevkom (článkom) na tomto webe (blogu) nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Ak pri pridávaní komentára uvediete do komentárového formulára akékoľvek osobné údaje, môžu byť na tomto webe (po schválení komentára prevádzkovateľom) zverejnené po dobu neurčitú. Proti tomu môžete kedykoľvek namietať kontaktovaním prevádzkovateľa tohto webu, ktorý komentár obsahujúci vaše osobné údaje odstráni.

2. Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môže spracovávať aj:Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

 • V rámci služieb G Suite, Blogger a FeedBurner patriacich spoločnosti Google a používaných prevádzkovateľom tohto webu môže dôjsť k prenosu osobných údajov používateľov tohto webu na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield.

3. Na základe zákona na ochranu osobných údajov máte právo:


 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva, vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

4. Aj tento web používa cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do vášho PC alebo iného zariadenia. Cookies používajú takmer všetky webové stránky.

Prevádzkovateľ používa na tomto webe nasledovné cookies:

 1. Technické cookies na zabezpečenie funkčnosti tohto webu = cookies služby Blogger spoločnosti Google.
 2. Analytické cookies na meranie a analýzu návštevnosti = cookies služby Google Analytics.
 3. Marketingové cookies na cielenie reklamy a prispôsobenie reklám (remarketing) = cookies služieb Google Analytics a DoubleClick.net spoločnosti Google.

Cookies umožňujú prevádzkovateľovi získať štatistiky používania tohto webu v pseudonymizovanej podobe, ktorá mu umožňuje vašu identifikáciu len pri vynaložení nadmerného a odborného úsilia.

Používanie a zber technických a analytických cookies je možné považovať za spracovanie osobných údajov na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Takéto použitie cookies je právne povolené na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (...).

Marketingové a reklamné cookies prevádzkovateľ spracováva na základe vášho súhlasu. Za súhlas je možné považovať nastavenie vášho prehliadača, ktoré ukladanie týchto cookies povoľuje. Prevádzkovateľ používa analytické a marketingové cookies po dobu 30 až 365 dní. Súhlas môžete odvolať zmenou nastavenia internetového prehliadača (viac info nižšie).

Spracovateľom zhromaždených cookies je spoločnosť:

 • Google LLC so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.
 • Spoločnosť Google zverejnila informácie o tom ako používa cookies a prehľad typov cookies ktoré používa.

5. Ak nesúhlasíte s cookies


Proti zberu cookies na tomto webe môžete zaslať námietku na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Vaša námietka bude v čo najkratšom čase, ale najneskôr do 30 dní, prevádzkovateľom posúdená a zodpovedaná.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť anonymný režim, tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení okien prehliadača spustených v tomto režime.

Kedykoľvek si môžete cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať.

Postupy pre internetové prehliadače:


Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

V prípade otázok a pripomienok ma prosím kontaktujte, ďakujem.

Roman Plencner.

Platné od 9.9.2018.